!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Regnskap og insolvens

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 2,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1550,- Ansatt i medlemsbedrift: 1550,- Normalpris: 1550,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1550,- Ansatt i medlemsbedrift: 1550,- Normalpris: 1550,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:
Kurset vil gjennomgå de fallgruver og risikoer som påhviler regnskapsfører, daglig leder og styremedlemmene i forkant av mulig konkurs. Herunder: - Hvilke grep kan, bør og må de involverte ta for å unngå erstatningsansvar ved eventuell konkurs? - Hvordan verdsettes eiendelene i balansen når konkurs truer? - Sammenhengene mellom likviditet og soliditet. - Rapportering til det offentlige, bank og andre når konkurs truer; både vedrørende rapportenes hyppighet og rapportenes innhold. - Forholdet til nærstående parter som eiere, styremedlemmer, daglig leder, selskap i samme konsern, viktige kunder eller leverandører, etc.

Målgruppe

Kurset er tilpasset deg som er regnskapsfører, daglig leder eller styremedlem i foretak som sliter økonomisk.

Innhold

 • Vilkår for insolvens - illikviditet og insuffisiens.
 • Sammenheng mellom et foretaks likviditet og foretakets balanseførte verdier.
 • Årsberetningens innhold.
 • Utvidede notekrav?
 • Krav til raskere og/eller hyppigere rapportering?
 • Krav til flere styremøter?
 • Krav til flere (ekstraordinære) generalforsamlinger?
 • Konsekvenser i praksis av manglende oppfylling av formalkrav.
 • Spesielle hensyn vedrørende nærstående parter; herunder ekstraordinær betaling, innfrielse av fordringer, konvertering av fordring/gjeld til EK, uttak av eierlønn når eier tidligere har avstått fra å få utbetalt lønn pga. selskapets vanskelige økonomiske stilling, etc.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1550,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1550,-
Normalpris: 1550,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom