!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Skatteforvaltningsloven - dette må du kunne!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Den 1. januar 2017 trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Hovedformålet med den nye loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet. Denne loven vil være sentral for alle dere som foretar rapportering på vegne av kunder, det være seg innenfor skatt, mva, arbeidsgiveravgift, merverdiavgiftskompensasjon eller andre typer skatter og avgifter. Dette er en ny felles lov for all type skatte og avgiftrapportering og vil gjelde i mange år fremmover. Kurset er publisert i 2017.
Del:

Loven og den tilhørende samleforskriften inneholder saksbehandlingeregler som det er helt avgjørende å ha kunnskap om, blant annet om, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, regler om tvangsmulkt og tilleggskatt. Disse reglene fant man tidligere i ligningsloven og i forvaltningsloven samt ikke minst i et uttall forskrifter. Dette gjorde at det var veldig vanskelig å ha oversikt over regelverket.

Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i loven og hva som er uendret. Få kunnskap om den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på fastsetting, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt samt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt.

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som bistår med utarbeidelse av skattemeldinger samt annen skatte- og avgiftsmessig rapportering og ikke minst ved bokettersyn og klagebehandling.

Innhold

 • Bakgrunn for og formål med den nye loven 
 • Oversikt over hva som er nytt
 • Hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven 
 • Nye begreper som innføres 
 • Særlig viktige endringer
  - Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet 
 • Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid
 • Anledning til å påklage BFU 
 • Ny klagenemndsordning
 • Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva: 
  - Tilleggsskatt 
  - Tvangsmulkt
  - Overtredelsesgebyr
 • Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva
  - Hvilke bestemmelser er særlig relevante
  - Hvordan bygge opp en klage
  - Hvordan argumentere i en klage

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Ole Morten Huseby
  Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat