!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Styrets ansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1350,- Ansatt i medlemsbedrift: 1350,- Normalpris: 1350,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1350,- Ansatt i medlemsbedrift: 1350,- Normalpris: 1350,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset forsøker å gi deltakerne en oversikt over hvilke krav som påhviler styremedlemmer i aksjeselskaper. Kurset er publisert i 2016.
Del:

Hovedfokus er styreansvaret i krisetider, men kurset omhandler også generelle krav til styret; herunder:

- Kravet til forsvarlig egenkapital
- Styrets handle- og oppbudsplikt
- Styrets ansvar for daglig leders og regnskapsførers arbeid
- Vilkår for erstatningsansvar
- Styrets bistandsplikt overfor bostyrer ved konkurs

Målgruppe

Kurset er tilpasset deg som er styremedlem, men er også aktuelt for daglig leder, regnskapsfører og revisor.

Innhold

 • Aksjelovens krav til styret når konkurs truer
 • Styrets tilsynsansvar
 • Konkurs- og dekningslovens krav til styret i forkant og etterkant av tidspunkt for konkurs
 • Fremgangsmåte for å begjære oppbud/konkurs
 • Seneste tidspunkt for begjæring av oppbud/konkurs
 • Domstolenes grenser for erstatningsbetinget adferd

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1350,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1350,-
Normalpris: 1350,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom