Nettkurs

Styrets ansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1350,- Ansatt i medlemsbedrift: 1350,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1350,- Ansatt i medlemsbedrift: 1350,- Normalpris: 1350,-

Om kurset

Del:
Kurset forsøker å gi deltakerne en oversikt over hvilke krav som påhviler styremedlemmer i aksjeselskaper. Hovedfokus er styreansvaret i krisetider, men kurset omhandler også generelle krav til styret; herunder: - Kravet til forsvarlig egenkapital - Styrets handle- og oppbudsplikt - Styrets ansvar for daglig leders og regnskapsførers arbeid - Vilkår for erstatningsansvar - Styrets bistandsplikt overfor bostyrer ved konkurs

Målgruppe

Kurset er tilpasset deg som er styremedlem, men er også aktuelt for daglig leder, regnskapsfører og revisor.

Kursinnhold

 • Aksjelovens krav til styret når konkurs truer
 • Styrets tilsynsansvar
 • Konkurs- og dekningslovens krav til styret i forkant og etterkant av tidspunkt for konkurs
 • Fremgangsmåte for å begjære oppbud/konkurs
 • Seneste tidspunkt for begjæring av oppbud/konkurs
 • Domstolenes grenser for erstatningsbetinget adferd

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1350,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1350,-
Normalpris: 1350,-

 • Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom