Nettkurs

Din dialog med kunde og kollegaer

Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-

Om kurset

Del:
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Vi setter fokus på det interne samarbeidet på kontoret og samhandlingen med kunden. Vi gir deg som saksbehandler økt forståelse for ditt bidrag overfor den enkelte kunde og din samhandlings- plikt med oppdragsansvarlig, for å sikre en god og trygg regnskapsproduksjon med tilhørende avstemming, risikovurdering og rapportering

Målgruppe

Alle medarbeidere og/eller nyansatte som trenger grunnleggende læring i kontorets sentrale arbeidsoppgaver både internt og overfor den enkelte kunde

Kursinnhold

Lojaliteten til innførte rutiner
Ansvaret til oppdragsansvarlig
Ansvaret til medarbeider
Hvordan samhandle for god kvalitet?
Trekantforholdet Oppdragsansvarlig – saksbehandler og kunde
Kundens ansvar
Dokumentasjonskrav med fokus på avstemminger
Hvordan unngå at vi gjør vesentlige feil?
Oppfølging og dokumentasjon av avvik

Undervisningsform

Nettkurs - streamet forelesning Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-

  • Kursleder:
    Helge Johnny Mass Andersen
    Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører