Din dialog med kunde og kollegaer

Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Vi setter fokus på det interne samarbeidet på kontoret og samhandlingen med kunden.
Del:

Vi gir deg som saksbehandler økt forståelse for ditt bidrag overfor den enkelte kunde og din samhandlings- plikt med oppdragsansvarlig, for å sikre en god og trygg regnskapsproduksjon med tilhørende avstemming, risikovurdering og rapportering

Målgruppe

Alle medarbeidere og/eller nyansatte som trenger grunnleggende læring i kontorets sentrale arbeidsoppgaver både internt og overfor den enkelte kunde

Innhold

Lojaliteten til innførte rutiner
Ansvaret til oppdragsansvarlig
Ansvaret til medarbeider
Hvordan samhandle for god kvalitet?
Trekantforholdet Oppdragsansvarlig – saksbehandler og kunde
Kundens ansvar
Dokumentasjonskrav med fokus på avstemminger
Hvordan unngå at vi gjør vesentlige feil?
Oppfølging og dokumentasjon av avvik

Gjennomføring

Nettkurs - streamet forelesning Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-

  • Kursleder:
    Helge Johnny Mass Andersen
    Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører