!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Sykefravær som oppsigelsesgrunn

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Verken forkjølelse, influensa eller andre sykefravær volder normalt de store problemene på en arbeidsplass. Det som erfaringsmessig volder større problemer, er det hyppige, men også det lange fraværet hvor bakgrunnen er uklar, det som kan omtales som de diffuse sykefraværene. I en del tilfeller påfører slike sykefravær så store problemer for arbeidsgiver og kolleger at oppsigelse til slutt fremstår som eneste løsning. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Kan i det hele tatt en arbeidstaker sies opp på dette grunnlag, og vil en slik oppsigelse være gyldig? I dette kurset skal vi se nærmere på hvordan en gyldig oppsigelse kan begrunnes i slike sykefravær. Det er i den senere tid avsagt flere dommer hvor oppsigelsesgrunn er sykefravær. Vi gjennomgår denne rettspraksisen og ser hva domstolene har lagt avgjørende vekt på i sine avgjørelser

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med HR og personalspørsmål i bedriften og til regnskapsførere og andre rådgivere, som normalt blir spurt til råds om denne problemstillingen.

Innhold

 • Problemstillinger
 • Rettslige utgangspunkter
 • Verneperioden
 • Arbeidstakers plikt til å varsle sykefraværet
 • Avgjørende i rettspraksis for at oppsigelsen er gyldig
 • Arbeidsgivers plikt til oppfølging av sykemeldte
 • Korrekt saksbehandling
 • Rettspraksis om oppsigelse pga stort sykefravær
 • Kravet om saklig grunn for oppsigelse pga sykefravær - oppsummering

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat