!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

GRFS - Rapportering til oppdragsgiver

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
En av de store fordelene med å bruke en autorisert regnskapsfører, er at oppdragsgiver kan få gode og nyttige rapporter som hjelp i styringen av virksomheten. Det stilles derfor krav om at regnskapsfører skal utarbeide periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver med den frekvens som følger av oppdragsavtalen.
Del:

Likevel viser både Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar og Regnskap Norges kvalitetskontroll at mange regnskapsførere ikke utarbeider regnskapsrapporter til oppdragsgiverne i samsvar med det som er avtalt. I kurset gjennomgås kravene som stilles til regnskapsførers periodiske regnskapsrapportering til oppdragsgiverne. I tillegg får du tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Målgruppe

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene og medarbeidere som skal gjennomføre og dokumentere periodisk regnskapsrapportering til oppdragsgiverne.

Innhold

 • Krav om periodisk regnskapsrapportering til oppdragsgiver
 • Særskilte plikter – svakheter i oppdragsgivers interne rutiner, avtale- og lovbrudd
 • Innhold i regnskapsrapporteringen
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Erfaringer fra tilsyn og kontroll med regnskapsførere
 • Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av periodisk regnskapsrapportering
 • Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Ellen Egenæs
  Kursleder:
  Ellen Egenæs
 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Director Fagavdelingen/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor