!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

GRFS - Kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Oppdragsansvarlig regnskapsfører har det fulle og hele ansvaret for kvaliteten på regnskapsoppdraget. Hvis arbeid på oppdraget utføres av andre enn oppdragsansvarlig regnskapsfører selv, skal oppdragsansvarlig regnskapsfører derfor utføre kvalitetskontroll av det utførte arbeidet eller påse at slik kontroll utføres av en eller flere andre autoriserte regnskapsførere.
Del:

Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar og Regnskap Norges kvalitetskontroll viser likevel at mange regnskapsførere ikke har gode nok rutiner for kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte. Dette kurset redegjør først for hvilke krav som gjelder for kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse. Deretter gir vi tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Målgruppe

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene, samt for andre autoriserte regnskapsførere som utpekes til å gjennomføre kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse

Innhold

 • Krav om kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
 • Rutiner for kvalitetskontrollen
 • Innhold i kvalitetskontrollen
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Erfaringer fra tilsyn og kontroll med regnskapsførere
 • Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
 • Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Ellen Egenæs
  Kursleder:
  Ellen Egenæs
 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Director Fagavdelingen/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor