!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Bokføringsreglene fra A til Å

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger for skatt og merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift eller næringsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Bokføringsreglene er i stadig endring og utvikling og dette kurset er oppdatert på de nyeste reglene. Kurset gir en oversikt over bokføringsregelverket i sin helhet, og omhandler lov, forskrifter, god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet mv. Målet er å gi grunnleggende kompetanse innenfor bokføringsregelverket.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, eller som skal begynne å arbeide med bokføring, og som har behov for en innføring i gjeldende regelverk på området. Kurset passer både til den som skal utføre bokføring og den som skal etterkontrollere andres bokføring.

Innhold

 • Bokføringsplikt
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • Oversikt over kilder og litteratur
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Sporbarhet
 • Ajourhold
 • Bokføringsvaluta 
 • Krav til språk
 • Retting av bokførte opplysninger
 • Kontantomsetning
 • Formidling og kommisjon
 • Krav til fakturering
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Dokumentasjon av balansen
 • Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
 • Elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger
 • SAF-T
 • Bistand og informasjon til kontrollmyndighet
 • Sentrale bransjebestemmelser

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI