!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Fusjon og fisjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset har som målsetting å gi oversikt over regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige regler vedrørende fusjon og fisjon, herunder reglene for små foretak. Kurset legger vekt på den praktiske anvendelsen av reglene og spørsmål som erfaringsmessig ofte oppstår i forbindelse med gjennomføring av fusjoner og fisjoner. Reglene vil bli belyst ved bruk av praktiske eksempler. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Målsetningen er å gi regnskapsførere en praktisk innføring i hvordan man skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med fusjoner og fisjoner. 

Kurset skal bidra til at regnskapsførere kan delta mer aktivt i prosessen knyttet til fusjoner og fisjoner gjennom økte kunnskaper knyttet til regnskapslovgivningens, selskapslovgivningens og skattelovgivningens krav til gjennomføring av slike transaksjoner. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med regnskapsføring og som bistår, eller ønsker å bistå kunder med rådgivning innenfor fusjoner og fisjoner.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper ut over generell interesse for temaet.

Innhold

Praktiske utfordringer og gjennomgang av:

 • Hvilke regler som må være oppfylt for at fusjonen og fisjonen skal være lovlig
 • Hvilke regler som må være oppfylt for å gjennomføre fusjon og fisjon med skattemessig kontinuitet
 • Fusjon- / fisjonsprosessen
 • Metodeanvendelse
  • Transaksjon – virkelig verdi
  • Kontinuitet – selskapskontinuitet og konsernkontinuitet
 • Tidspunkt for regnskapsføring

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Lars Angermo
  Kursleder:
  Lars Angermo
  Statsautorisert revisor
 • Portrett av Stian Bringsjord
  Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor