!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Etablere holdingselskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de hvordan man kan etablere en holdingselskapstruktur med skattemessig kontinuitet dersom en eller flere privatpersoner eier aksjer i et aksjeselskap på privat hånd Kurset tar også for seg fordeler og ulemper med holdingselskap, samt hvilke investeringer som er gunstige og ugunstige i et holdingselskap. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Kurset viser eksempler på nystiftelse av mor- og datterselskap, trekantfusjon med en eller flere eiere, samt påfølgende fisjon for å etablere flere personlige holdingselskap. I tillegg belyses muligheten for å etablere holdingstruktur ved omdannelse av enkeltperson foretak til aksjeselskap

Målsetningen er å gi regnskapsførere, revisorer eller andre rådgivere en innføring i hvordan man skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse å etablere holdingstruktur 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring for aksjeselskap, det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Praktiske utfordringer og gjennomgang av:

 • Hva er et holdingselskap?
  • Fordeler/ulemper med holdingselskap
  • Gunstige/ugunstige investeringer i holdingselskap
 • Overordnet om fusjon og fisjon, herunder når det er krav til verdsettelse i forbindelse med fusjoner og fisjoner
 • Følgende eksempler vil bli belyst:
  • Nystiftelse av mor og datter
  • Nystiftelse av aksjeselskap med påfølgende salg av privateide aksjer
  • Trekantfusjon med en privat eier av aksjeselskap
  • Trekantfusjon med flere private eiere av et aksjeselskap, med påfølgende fisjon av morselskap
  • Omdannelse av enkeltpersonforetak med aksjebeholdning

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Lars Angermo
  Kursleder:
  Lars Angermo
  Statsautorisert revisor
 • Portrett av Stian Bringsjord
  Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor