!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Investeringsbeslutninger

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Hvordan kan vi gjøre gode investeringsbeslutninger og hva slags beslutningsgrunnlag bør vi ha? Bruk av finansiell matematikk som renteberegning, nåverdikonsepter og internrenteberegninger er verktøy som benyttes i utarbeidelse av dette beslutningsgrunnlaget. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Vi bruker manuelle beregninger og regneark for å bli kjent med begrepene ovenfor. Vi ser nærmere på avkastningskrav og hvordan dette defineres samtidig som vi bruker dette for å ta høyde for finansiell risiko i våre beregninger. Vi gjennomgår oppgaver om valg mellom 2 maskiner, måler effekten av en restrukturering og vurderer tilslutt avkastningen på kjøp av en virksomhet.  

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som ønsker å få kompetanse rundt finansiell matematikk og forståelse for hvordan grunnlaget for en investeringsbeslutning foretas. 

Innhold

Finansiell matematikk i praksis

 • renteberegninger
 • nåverdimetoden
 • internrenteberegninger

Avkastningskravet - hvordan kommer men frem til dette, hva er risikopremie og hvordan definerer vi dette?

Gjennomgang av metode for valg av investeringsalternativer basert på ulike risikoscenarier

Gjennomgang av flere eksempler som beregner avkastning på forskjellige caser 

Gjennomgang og forklaring av arbeidskapitalbinding og behovet for finansiering av denne.

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder