!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Målrettet kommunikasjon av regnskap og analyse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Verd. 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Vi arbeider med finansregnskapet og driftsregnskapet hvor vi måler prestasjoner og identifiserer viktige hendelser i rapportperioden, samt gode og mindre gode trender. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Med denne styringsinformasjonen kartlagt, ser vi deretter på hvordan man kommuniserer konklusjonene på en effektiv og meningsfull måte til den som trenger informasjonen. Kurset har fokus på de områdene som er kritiske for virksomhetens suksess. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker å bli bedre på analyser av regnskap, oppbygging av rapporter og ikke minst på å kommunisere den riktige informasjonen på en god måte til beslutningstakere. 

Kurset er spesielt aktuelt for deg som ønsker å utvide ditt ansvarsområde fra en rolle i en tradisjonell økonomifunksjon, til å kunne bidra med mer aktiv beslutningsstøtte i det løpende strategiske arbeidet.

Innhold

 • Metoder og modeller for kvalitetssikring av perioderegnskapet  
 • Kvalitetssikring av regnskapet mot budsjett  
 • Nøkkeltall innenfor lønnsomhet (rentabilitet), likviditet, finansiering og soliditet; hvordan disse kan benyttes i rapporteringsarbeidet
 • Vi ser på KPI'er (key performance indicators)  
 • Bruttofortjeneste/Dekningsbidrag/Marginer - betydningen og viktigheten av disse for gode resultater 
 • Vi ser på bruk av ulike dimensjoner for å styrke forståelsen av hvor resultatene skapes
 • Fra saldobalanse til rapport - hvordan lage rapporter på en effektiv og tiltalende måte 
 • Hvordan presenterer vi våre funn til ledelsen? Vi gjennomgår best practice for rapportering

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder