!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

SkatteFUNN - tilskuddsordning for bedrifter med FoU-prosjekter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kursets vil gi deltakeren en grundig innføring i reglene om skatteFUNN-ordningen, slik de foreligger høsten 2019. Vi gjør oppmerksom på at det er kommet forslag til endringer fra 2020, disse endringene omtales i kursets vedlegg. Endelig vedtak om endringer vil skje nærmere jul 2019.
Del:

Det er flere skatteFUNN - prosjekter nå enn noensinne. Det kan være utfordrende å få oversikt over regelverket for å benytte de muligheter som skatteFUNN - ordningen gir. I dette kurset får du som revisor eller regnskapsfører vite hvordan du skal forholde deg til regelverket og settes i stand til å rådgi gi dine kunder i tilknytning til FoU-prosjekter eller håndterer bedriftens egne FoU-prosjekter – fra identifisering av aktuelle prosjekter til søknadsprosess, oppfølging og rapportering. 

Målgruppe

Kurset er svært relevant for regnskapsførere og revisorer som har kunder med FoU-prosjekter, samt ledelse/økonomifunksjon i bedrifter med FoU-prosjekter. 

Innhold

 • Bakgrunn og historikk
 • Overordnet rammeverk
 • FoU- definisjonen
 • Beregning av skatteFUNN-fradraget
  • Hvilke kostnader kan inngå i fradragsgrunnlaget
  • Behandling av prosjektinntekter
  • Fradragets størrelse
   • Maksimalgrenser
   • Begrensninger som følge av annen offentlig støtte
 • Administrasjon av skatteFUNN
 • Rapportering og dokumentasjon
  • Prosjektregnskapet
  • Års- og sluttrapport til Forskningsrådet
  • Regnskapsmessig behandling
  • Skattemessig behandling
  • Dokumentasjonskrav

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Merethe Skårland
  Statsautorisert revisor/Jurist/Dagl. leder