!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Aksjonærregisteroppgaven 2019 - nyttige tips

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:

Dette kurset gir en rekke nyttige tips til utfyllingen og leveringen av Aksjonærregisteroppgaven 2019. Kurset tar særlig for seg temaer hvor det erfaringsmessig ofte gjøres feil og hvor disse feilene ofte kan gi store skattemessige utslag. 

Kursets hovedvekt ligger på temaene utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og aksjonærlån/mellomregningskonto. Videre omhandles temaene kjøp og salg av aksjer, utfyllingen av selskapets formuesverdi samt reglene og fremgangsmåten rundt føringen av investeringer i oppstartsselskaper. Endelig gjennomgås diverse praktiske fusjons- og fisjonstilfeller og utfyllingen i Aksjonærregisteroppgaven for den enkelte av disse hendelsene.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår med utfylling og eller levering av selskapets Aksjonærregisteroppgave

Innhold

 • Utbytte
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Aksjonærlån / mellomregningskonto
 • Kjøp og salg av aksjer – og andre endringer på eiernivå
 • Selskapets formuesverdi
 • Investeringer i gründerbedrifter / start ups – Skatteinsentivordningen
 • Diverse fusjons- og fisjonstilfeller

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jørgen Strøm-Andresen
  Kursleder:
  Jørgen Strøm-Andresen
  Fagansvarlig skatt