!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Hvitvaskingsloven - nye krav og rutiner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Høyaktuelt kurs, ajour pr. 1. mars 2020. Kurset omhandler kravene i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften og Finanstilsynets rundskriv 15/2019 om regnskapsførers og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Kurset gjennomgår også den oppdaterte versjonen av rutiner og skjemaer i KS Komplett dok 2.4.3.
Del:

Dette kurset gjennomgår det nye regelverket fra A til Å med særlig fokus på hvordan kravene kan oppfylles i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er involvert i antihvitvaskingsarbeidet i virksomhetene, herunder styret, daglig leder, hvitvaskingsansvarlig og oppdragsansvarlige i regnskapsførervirksomheter.

Innhold

 • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner
 • Risikobaserte kundetiltak ved etablering av kundeforhold
  • Kunde som er fysisk person
  • Kunde som er juridisk person
 • Registrering av reelle rettighetshavere 
 • Løpende oppfølging av kundeforhold
 • Undersøkelses- og rapporteringsplikten
  • Hva er hvitvasking?
 • Opplæring, informasjonsbehandling og intern kontroll
 • Finanstilsynets risikovurdering

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI