!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Sjøfolk, Svalbard og nettolønnsavtaler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset gir deg svar på de fleste grunnleggende spørsmål knyttet til typer av nettolønn og hvordan man fastsetter skatt. Riktig beregning av skatt ved nettolønnsavtaler eller delvis nettolønnsavtaler er et fagområde hvor skatteetaten stadig avdekker feil i forbindelse med bokettersyn eller begrenset kontroll. Retting av feil er ofte tidkrevende og kostbart for arbeidsgiver da det kan involvere tilleggsskatt, forsinkelsesrente og i noen tilfeller gebyr for manglende eller uriktig a-melding. Kurset er publisert i 2020.
Del:

Svalbard er en fullstendig del av kongeriket Norge og det er derfor naturlig å anta at skattelovgivningen for fastlands-Norge også gjelder på Svalbard. Svalbard har imidlertid en egen skattelov og i mange tilfeller en mer gunstig beskatning enn fastlands-Norge.  

Videre vil kurset avklare hvilke skatteregler og særordninger som foreligger for sjømenn. Norge er en gammel sjøfartsnasjon og etter at landet også ble en oljenasjon, har det oppstått behov for grensedragning mellom hva som er å anse som tradisjonell sjøfart og hva som er petroleumsaktivitet. Mannskap om bord på et fartøy kan oppleve at aktiviteten til fartøyet er avgjørende for hvilke skatteregler som til enhver tid er gjeldende.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med personbeskatning, lønn og regnskap. Kurset kan også være aktuelt for personer som jobber med rekruttering, HR og lønnsforhandlinger samt personell som jobber med fagforeningsarbeid. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Sjøfolk
  • Skille mellom skipsfart og sokkelarbeid
  • NOR/NIS register
  • Særlige skatteregler for sjøfolk
 • Svalbard
  • Svalbardskatteloven
  • Hvem er omfattet av loven
  • Bruk av regelverket
  • Skattesatser 
 • Nettolønn
  • Hva er nettolønn
  • Flere typer nettolønn
  • Regelverk 
  • Omregning fra netto- til bruttolønn
  • Fordeler og ulemper

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Inger Lise Løvneseth
  Partner