!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Sykefravær - plikter og rettigheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Reglene for sykefravær, sykefraværsoppfølging, permisjoner og ytelser er omfattende. Det er mye arbeidsgiver, leder, og ansatt må ha oversikt over. Målsetningen med kurset er å gi en grunnleggende kompetanse i regelverket og trygghet i håndteringen av sykefravær- og permisjonsarbeidet internt i bedriften, og for å kunne være en veileder og rådgiver for deres kunder eksternt. Alle undersøkelser viser at når arbeidstakere blir godt ivaretatt igjennom et sykefravær eller en permisjon kommer de også raskere og bedre tilbake. Feil på dette området kan også i mange tilfeller få store økonomiske konsekvenser både for enkelte ansatte som er syk og bedriften selv. Kurset tar for seg Plikter og rettigheter ved sykefravær. Kurset er publisert i 2020.
Del:

 Kurset er en del av en serie på 3 kurs om sykefravær, permisjoner og reglene rundt dette. 

 • Plikter og rettigheter ved sykefravær 
 • Retten til sykepenger 
 • Permisjoner og ytelser til foreldre etter
  folketrygdlovens regler  

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med sykefravær og oppfølging av fravær enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider eller HR i privat eller offentlig sektor. Kurset er også godt egnet for deg som er leder og trenger å vite litt om plikter og rettigheter rundt oppfølging av sykefravær hos egne ansatte. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Innhold

 Partenes plikter og rettigheter etter arbeidsmiljøloven ved arbeidstakers sykefravær: 

 • Arbeidsgivers plikt til oppfølging og
  tilrettelegging overfor sykemeldte 
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt 

Rettslige rammer 

 • Tilretteleggings- og medvirkningsplikt 
  • Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø 
  • Effekt 
 • Omplasseringsplikten er vid i store virksomheter 
 • Ikke plikt til å opprette ny stilling 
 • Omplassering og lønn 
 • Redusert arbeidstid/deltidsstilling 
  • Betydningen av stillingens art 
  • Når arbeidstaker har lederstilling
 • Krav til dokumentasjon 
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt 
  • Betydningen av at arbeidstaker ikke medvirker 
 • Råd til partene  

Gjennomføring

Nettkurs

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder