!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Permisjoner og ytelser til foreldre

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Reglene for sykefravær, sykefraværsoppfølging, permisjoner og ytelser er omfattende. Det er mye arbeidsgiver, leder, og ansatt må ha oversikt over. Målsetningen med kurset er å gi en grunnleggende kompetanse i regelverket og trygghet i håndteringen av sykefravær- og permisjonsarbeidet internt i bedriften, og for å kunne være en veileder og rådgiver for deres kunder eksternt. Alle undersøkelser viser at når arbeidstakere blir godt ivaretatt igjennom et sykefravær eller en permisjon kommer de også raskere og bedre tilbake. Feil på dette området kan også i mange tilfeller få store økonomiske konsekvenser både for enkelte ansatte som er syk og bedriften selv. Kurset tar for seg Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler
Del:

 Kurset er en del av en serie på 3 kurs om sykefravær, permisjoner, og reglene rundt dette. 

 • Plikter og rettigheter ved sykefravær 
 • Retten til sykepenger 
 • Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med sykefravær, oppfølging av fravær og sykepengerefusjoner, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider eller HR i privat eller offentlig sektor. Kurset er også godt egnet for deg som er leder og trenger å vite litt om plikter og rettigheter rundt oppfølging av sykefravær hos egne ansatte. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.  

Innhold

 Kursinnhold Permisjon og økonomiske ytelser til arbeidstakere med barn 

 • Fri under svangerskap
 • Svangerskapspenger 
 • Fødselspermisjon for far 
 • Foreldrepermisjon  
 • Opptjening av rett til foreldrepenger  
 • Omsorgspermisjon – rett til fri ved barns/barnepasser sykdom 
 • Omsorgspenger  
 • Barn/barnepassers sykdom? 

 

Oversikt - Skillet mellom rett til permisjon og rett til økonomiske ytelser  

 • Noen generelle punkter 

 

Svangerskapspermisjon 

 • Rett til økonomisk ytelse ved svangerskapspermisjon  
 • Vilkår  
 • Beregning og utbetalingsperiode 
 • Svangerskapskontroll 

 

Fødsels- og foreldrepermisjon 

 • Permisjon i forbindelse med fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon 
 • Foreldrepermisjon for arbeidstakere  

 

Foreldrepenger 

 • Rett til økonomisk ytelse ved foreldrepermisjon – foreldrepenger 
 • Opptjeningskrav 
 • Beregning av foreldrepenger 
 • Feriepenger av foreldrepenger 
 • Stønadsperiode 
 • Kvoter, fordeling og gradert uttak 

 

Permisjon og omsorgspenger barn eller barnepassers sykdom 

 • Rett til permisjon ved barns eller barnepasser sykdom 
 • Hovedregel 
 • Vilkår og krav til dokumentasjon 
 • Omsorgspenger fra arbeidsgiver og folketrygd 

 

Særregler som følger av dagens koronasituasjon 

 • Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven  

Gjennomføring

Nettkurs

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder