Sykepenger - vilkår og beregning

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Bli stødig i håndteringen av sykepenger - her lærer du både om vilkår og beregning
Del:

Kurset gir deg god oversikt over reglene i folketrygdloven kapittel 8. Du vil settes i stand til å finne ut av vilkår og beregning av utbetalinger når den som utfører arbeid eller yter tjenester til en virksomhet har sykefravær. Kurset består av to lange sekvenser og gir derfor tre timers oppdatering.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle som jobber med ansvar for beregning og/eller utbetaling lønn og ytelser ved sykdom, samt andre som yter rådgivning innen disse områdene

Innhold

Kursets del 1

 • oversikt og grunnleggende opplæring knyttet til vilkår for rett til sykepenger for arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende og frilansere.

Kursets del 2

 • beregning av sykepengenes størrelse både i arbeidsgiverperioden og fra trygden til arbeidstakere, samt fra trygden til selvstendig næringsdrivende og frilansere.  

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder