!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Korona - konsekvenser for skatt, avgift og regnskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Vårens mest relevante kurs! Få god oversikt over myndighetenes lange rekke med tiltak som følge av koronautbruddet, på områdene skatt, avgift, regnskap og selskapsrett.
Del:

Kurset inneholder en rekke nyttige tips og praktiske innfallsvinkler til de problemstillinger virksomhetene nå står overfor.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår virksomheter med skatte-, avgifts-, regnskaps- og selskapsrettslige forhold.

Innhold

 • Fristutsettelser
 • Formuesskatt
 • Tilbakeføring av underskudd
 • Anmodningsvedtak revidert nasjonalbudsjett
 • Naturalytelser mv.
 • Unntak fra krav til fysiske møter mv.
 • Utbytte – diverse problemstillinger Levering og betaling av mva oppgaver
 • Reduksjon av lav mva sats
 • Tap på krav
 • Hel eller delvis reduksjon i vederlag
 • Tilskudd
 • I hvilke tilfeller og på hvilken måte vil koronautbruddet kunne påvirke årsregnskapet for 2019 inkl. vurderinger knyttet til fortsatt drift
 • Viktigheten av et ajourført regnskap
 • Inntektsføring 
 • Regnskapsføring av kompensasjonsordningen

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jørgen Strøm-Andresen
  Kursleder:
  Jørgen Strøm-Andresen
  Fagansvarlig skatt
 • Portrett av Richard Haave Hanssen
  Kursleder:
  Richard Haave Hanssen