!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Lønn og skatt 2020 – nyheter og aktualiteter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
02.11.2020
09.00-16.00
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Medlem: 3600,- Ansatt i medlemsbedrift: 3800,- Normalpris: 4600,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år og mange vil være enige i at året 2020 har vært veldig spesielt i så måte. Vi har i dette kurset som målsetning å gi en oversikt, ikke bare over de reglene vi har måttet sette oss inn i som følge av Covid 19, men også alle regelendringer vi har fått på lønnsområdet i 2020
Del:

Det er et vell av detaljer den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2020. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Relevante regelendringer som følge av Covid 19, herunder
  • Permitteringsreglene i korte trekk
   • Vilkår
   • Forkortet varslingsfrist
   • Redusert lønnsplikt
   • Fremgangsmåte
   • Arbeid under permittering
   • Sykdom og permisjon ved permittering
   • Ferie under permittering
   • Rapportering i a-melding ved permittering
   • Oppsigelse under permittering m.v.
  • Lønnskompensasjon
   • Vilkår
   • Praksis
   • Forskuttering og refusjon
  • Sykepenger og omsorgspenger
  • Egenmelding
   • Utvidelse
   • Opphør
  • Arbeidsgiveravgift
   • Reduksjon 3. termin
   • Frister
   • Refusjon
   • Feriepenger og aga
   • Lønnskompensasjon og aga
  • Naturalytelser
  • Pendlere
  • Skattefrie ytelser til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold
  • Folketrygdens grunnbeløp (G)
 • Andre regelendringer 
  • Arbeidsgiveravgift og kommunesammenslåing
  • Reisegodtgjørelser
   • Statens satser
   • Skattedirektoratets satser
  • Naturalytelser
   • Skattefri aksjerabatt i arbeidsforhold
   • Utvidelse av opsjonsskatteordningen i nyere selskaper
   • Fribilletter i transportbransjen
  • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere
  • Ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser til arbeidsgiver
 • Dommer og uttalelser
 • Eventuelle endringer i 2021

Det tas forbehold om at kursinnholdet kan bli endret, som følge av nye regelendringer. 

Gjennomføring

Det tas forbehold om at kursinnholdet kan bli endret, som følge av nye regelendringer. Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3800,-
Normalpris: 4600,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat