!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

IT-sikkerhet og GDPR i regnskapsbransjen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
I 2018 fikk vi et nytt lovverk for å sikre personvernet (GDPR) som alle virksomheter må forholde seg til. En viktig forutsetning for å følge lovverket er å ha god informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerheten i norske virksomheter er erfaringsvis svært varierende. Kompetanse på dette området er viktig for å kunne holde seg til krav i lovverket, men også for at virksomheten skal kunne drive på en sikker måte.
Del:

Kurset gir deltageren en overordnet innføring i personopplysningsloven, og en innsikt i hvordan regnskapsførere og rådgivere kan jobbe med informasjonssikkerhet. Deltagerne vil få en oversikt over dagens trusselbilde på internett, samt hvilke trender vi må forholde oss til i fremtiden. På denne måten vil virksomheten være rustet til å møte morgendagens utfordringer. Regnskapsførere, med sin kjennskap til sine kunders forretningsprosesser, vil kunne være gode rådgivere innen personvern og informasjonssikkerhet. Kursets tilnærming vil derfor også ha dette perspektivet. 

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot regnskapsførere og rådgivere som skal jobbe praktisk med informasjonssikkerhet og personopplysningsloven. Kurset vil også være høyst aktuelt for økonomi- og personvernansvarlige i mindre virksomheter, og som ønsker innsikt i personopplysningsloven, og hvordan virksomheten må jobbe med informasjonssikkerhet. 

Innhold

 • Trusselbildet og trender virksomheten må forholde seg til
 • Innføring i prinsippene i personopplysningsloven
 • Gjennomgang av hovedtrekkene i dokumentet «Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»
 • Praktisk tilnærming til personvern
 • Generell innføring i IT-sikkerhet
 • Metodikk for risikostyring og for utvikling av beredskapsplaner etter GRFS  

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Hans Marius Tessem
  Kursleder:
  Hans Marius Tessem