Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 3

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking. Kurset er publisert i 2020.
Del:

Kursserien Anti-hvitvasking består av tre deler og er relevant for alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag. 

Serien kan med fordel benyttes av hvitvaskingsansvarlig som en del av et opplæringsløp for ansatte, det gis mange praktiske og veiledende eksempler underveis

I del 1 går vi gjennom hva hvitvasking er og kravene som stilles til deg som er medarbeider på regnskapsoppdrag

I del 2 gis det læring i hvordan du kan gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking i bokførings- og faktureringsoppdrag

I del 3 gis det tilsvarende opplæring innenfor henholdsvis betalings- og lønnsoppdrag

Målgruppe

Alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel om medarbeider har satt seg inn i regnskapsforetakets egen hvitvaskingsrutine.  

Innhold

DEL 1 - https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20209638001/

Hva er hvitvasking? 

Hver enkelt medarbeiders ansvar  

Krav til løpende oppfølging av kunden 

Krav til løpende oppfølging av transaksjoner 

DEL 2 - https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20209639001/

 • Mistenkelige transaksjoner innenfor bokføringsoppdrag
 • Mistenkelige transaksjoner innenfor faktureringsoppdrag
 • Eksempler 

DEL 3

 • Mistenkelige transaksjoner innenfor betalingsoppdrag
 • Mistenkelige transaksjoner innenfor lønnsoppdrag
 • Eksempler

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Knut Ivar Høylie
  Fagansvarlig Kvalitet