Regnskapsførerjus - regnskapsførers ansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Det er et økende fokus på ansvarliggjøring i næringslivet. Feil eller mangler ved regnskapsførers yrkesutøvelse kan således lede til erstatningsansvar. Kursets mål er å få oversikt over de vanligste feil og mangler som leder til erstatningsansvar og hva du som regnskapsfører kan gjøre for å unngå dette. Kurset er publisert i 2020.
Del:

Målgruppe

Kurset passer spesielt godt for autoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar i regnskapsforetak, daglige ledere, kvalitetsansvarlige og teamledere

Innhold

Typetilfeller som leder til ansvar

 • Feil i regnskap
 • Kriminelle handlinger utført av kunde eller kundens ansatte
 • Feil i skatte- og avgiftsrapportering
 • Forsinkelser
 • Unnlatelser fra regnskapsfører
 • Er det et forventningsgap mellom kunde og regnskapsfører?

Hva skal til for å komme i ansvar? - Ingen lovregulering

 • Ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng
 • Ansvarsnormen
 • Betydningen av brudd på normer som eks. GRFS
 • Aktive handlinger
 • Unnlatelser

Rettspraksis

 • Gjennomgang av saker mot regnskapsfører
 • Hva kan vi lære av rettspraksis?
 • Hva kan du gjøre for å unngå å komme i ansvar?
 • Praktiske råd

Rådgivningsansvar

 • Hva er spesielt for rådgiveransvar?

Forsikringer

 • Må du ha forsikring?
 • Forsikringssum?
 • Ansvarserkjennelser?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Vidar Brobakken
  Kursleder:
  Vidar Brobakken
  Høgskolelektor