Innføring i bærekraftsrapportering etter Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS)

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Regnskap Norge har initiert og ledet arbeidet med å utvikle en rapporteringsstandard for bærekraft for små og mellomstore virksomheter. Med på laget har Regnskap Norge hatt SRF Konsulterna i Sverige og Taloushallintoliitto i Finland. Regnskapsførere, som kundens nærmeste rådgivere, har bidratt til utformingen. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Rettslige krav om rapportering på bærekraft påligger store- og noterte selskaper. Små og mellomstore selskaper vil imidlertid raskt få forventninger på seg om å rapportere på sin bærekraft. Årsaken til dette er blant annet at SMB må rapportere til kunder som har rapporteringsplikt (verdikjederapportering), banker må klassifisere sine SMB-kunder og gi vilkår i samsvar med bærekraften, samt at offentlige og private anskaffelser vil kreve informasjon om leverandørens bærekraft for at disse skal kunne være med på anbudsprosesser. Alle disse driverne treffer SMB-segmentet. Det er naturlig at regnskapsførere og andre rådgivere hjelper kunden med rapporteringen. 

Kurset tar deltakerne igjennom standarden Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) fra grunnidéen, prinsippene som ligger til grunn for standarden og tilgjengelige verktøy. 

Målgruppe

Kurset vil gi et godt grunnlag for regnskapsførere, revisorer og rådgivere som ønsker å snakke med sine kunder om bærekraft og forberede leveranser på et rapporteringsoppdrag. Det er ikke krav om forutgående kunnskap om bærekraft for å få utbytte av kurset. 

Innhold


Kurset vil gå igjennom komponentene i NSRS

 • Formålet med bærekraftsrapportering og interessentgruppers behov 
 • Regnskapsførers rolle 
 • Byggesteinene i NSRS 
 • Grunnleggende prinsipper og metodeverk i NSRS 
 • Tilgjengelige verktøy 
 • Rapporteringens innhold og skalering i forhold til virksomheten 

Gjennomføring

Streamet forelesning - 2 timers nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Hans Christian Ellefsen
  Kursleder:
  Hans Christian Ellefsen
  Leder Teknologi og Innovasjon