Aksje- og verdipapirfond

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 0,5
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 0,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 0,5
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 0,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset gir en innføring i de mest vanlige aksje- og verdipapirfond, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet, og hvordan den skattemessige behandlingen er. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av aksje- og verdipapirfond med noen praktiske eksempler. 

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige aksje- og verdipapirfond og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også vise den skattemessige behandlingen.

Innhold

 • Aksjefond 
 • Verdipapirfond
 • Fondskonto
 • Virkemåte
 • Bokføring og dokumentasjon
 • Regnskapsmessig behandling
 • Skattemessig behandling

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor