Valuta og kryptovaluta

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 0,5
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 0,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 0,5
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 0,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset gir en innføring i valuta og kryptovaluta og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet, og hvordan den skattemessige behandlingen er. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Kurset tar for seg regnskapsmessig og skattemessig behandling av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, herunder leverandørgjeld og kundefordringer.

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i regnskapsmessig og skattemessig behandlig av valuta, både kortsiktige og lansiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. 

Innhold

 • Gevinst og tap i utenlandsk valuta 
 • Regnskapsmessig behandlig
 • Skattemessig behandlig
 • Leverandørgjeld
 • Kundefordringer
 • Lån i utenlandsk valuta
 • Agio
 • Disagio
 • Kryptovaluta

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor