MVA over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrensene. Kurset gjennomgår hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner, slik at det kan foretas korrekt avgiftsbehandling. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Kurset tar for seg merverdiavgiftsreglene ved innførsel og utførsel av varer og tjenester, og norske bedrifter som har aktiviteter innen EU. Dette er områder som erfaringsmessig kan være kompliserte og hvor det kan være kostbart å gjøre feil.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med regnskaper som inkluderer internasjonale forhold. 

Innhold

Kurset omhandler følgende temaer:

 • Innførsel av varer
 • Utførsel av varer
 • Innførsel av tjenester
 • Utførsel av tjenester
 • Norske bedrifter som driver virksomhet i EU

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI