Mellombalanser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Når trenger du mellombalanse og hvordan skal den utarbeides. Hvilke formelle krav gjelder. Når og hvordan sender du den inn til Regnskapsregisteret. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Dette kurset forteller deg om hvilke tilfeller du har bruk for en mellombalanse. Hvordan skal den utarbeides. Hvordan tar man hensyn til betalbar skatt og utsatt skatt i mellombalansen. Kurset viser den formelle og nødvendige prosessen fra start til den er ferdig innsendt og beslutningene med bakgrunn i mellombalansen kan gjennomføres.

Målgruppe

Kurset passer for daglig leder, styremedlemmer i aksjeselskaper, regnskapsførere, revisorer, advokater og andre som bistår i forbindelse med f eks utbytte og omorganiseringer.

Merk! For revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Hva er en mellombalanse
 • Utforming - lovmessige krav til mellombalansen
 • Behandling i styre og generalforsamling
 • Skatt og utsatt skatt
 • Prosessbeskrivelse
 • Innsending til Regnskapsregisteret
 • Vedlegg til innsendingen

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor