Bruk av Excel i økonomisk analyse - innføring

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Excel har mange funksjoner som er skreddersydde for regnskapsfører/revisor/og økonomer. Nå som stadig del av regnskapsproduksjonen er automatisert så øker behovet for kontroll av dels store datamengder. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Kjennskap til og bruk av noen få grunnleggende funksjoner i excel gir store tidsbesparelser i denne kontrollen. Det skal lite til for å supplere manuelle kontroller med noen digitale handlinger og effektivisere kontroll prosessen. 

Målgruppe

Regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med rapportering analyse og kontroll.

Innhold

Prinsippene som vi bruker i excel beskrives i detalj før vi går over til å jobbe gjennom enkle og nyttige funksjoner. Vi ser på hvordan vi navigerer i regneark med store datamengder og lærer noen av de meste brukte snarveiene for kopiering/flytting/liming og formattering av data. Vi ser hvor nyttig det er å kunne bruke formler og beregninger mellom arkfaner i et regneark og mellom eksterne regneark. Det praktiseres bruken av absolutte og relative cellereferanser, noe som gjør analyser kan lages med en enkelformel. Vi lager betingede kontroller og tester ved bruk av «hvis» funksjonen samtidig som vi ser hvordan vi kan bruke betinget formattering for å se på dataene vi ønsker å se nærmere på.

Vi får en innføring i finansielle matematikk ved å kikke på nåverdi- og internrente funksjoner og lager prognoser ved en enkel funksjon. Til slutt ser vi på FINN.RAD og SUMMER.HVIS.SETT funksjoner som er ryggraden bak solid rapportering og analyse.

Stikkord:

 • Navigasjon og snarveier
 • Kopiering/flytting/formattering
 • Dynamisk bruk av formler
 • Beregninger på datoer
 • «HVIS» funksjonen til bruk i testing av flere betingelser
 • Profesjonalisering av rapporter og analyser ved å fjerne feilmeldinger/ikke meningsfylte nøkkeltall
 • Mapping av kontoplan/mva koder beregninger
 • Innføring i FINN.RAD funksjonen som brukes til oppslag
 • SUMMER.HVIS.SETT for å hente frem data fra store datamengder

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Foredrag med praktisk gjennomgang av Excel eksempler. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder