Controller i intern økonomiavdeling

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Målsettingen med kurset er at du få god kunnskap om anerkjente rammeverk for internkontroll og hvordan disse kan anvendes på en hensiktsmessig måte i norske mellomstore virksomheter. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Dette kurset vil hjelpe deg til å utvikle systemer for å redusere driftsmessig risiko, sørge for god etterlevelse av regulatoriske krav og å lage hensiktsmessige rapporteringsrutiner.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som jobber med økonomi, regnskap, administrasjon eller ledelse i en mellomstor virksomhet, eller innehar rollen som regnskapsfører eller rådgiver for en virksomhet som har et behov å videreutvikle sine systemer og rutiner for sin løpende virksomhetsstyring.

Innhold

Kursets faglige utgangspunkt er internkontroll som en integrert del av en bedrifts kultur og strukturer.

Del 1: Internkontroll som fagområde

 • Hva mener vi med virksomhetsstyring?
 • De tre overordnede temaene innen internkontroll
 • Internkontroll i en ledelseskontekst
 • Internkontroll vs. samfunnsansvar og bærekraftig utvikling

Del 2: Fra COSO-rammeverket til virksomhetsspesifikke systemer for internkontroll

 • De fem hovedkomponentene i COSO-modellen danner et styringshjul
 • Hva kjennetegner et velfungerende kontrollmiljø?
 • Hvordan identifiserer og vurderer vi relevant risiko?
 • Utvikling og implementering av hensiktsmessige kontrollaktiviteter

Del 3: Driftsaspektet i internkontrollen

 • Krav til målrettet drift
 • Interne prosesser og oppfølging av produktivitet og effektivitet
 • Oppfølging av kvalitets- og leveransestandarder
 • IT-risiko
 • Styring og kontroll i IT-relaterte prosjekter

Del 4: Etterlevelsesaspektet i internkontrollen

 • Generiske og bransjespesifikke etterlevelsesutfordringer
 • Holdninger og verdisyn
 • Hva er viktigst, tillit eller kontroll?
 • Ansvar, myndighet og bemyndiggjøring
 • Opplæring, utvikling og incitamenter

Del 5: Hensiktsmessig måling og rapportering

 • Internkontroll vs. balansert målstyring
 • Hva er styringsrelevant informasjon?
 • ESG-rapportering

Del 6: Implementeringsutfordringer

 • Reell endringsmotstand eller bare sunn skepsis?
 • Forskjellen på å vite og å gjøre
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Internkontroll som en kontinuerlig og kollektiv prosess

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører