SAF-T - MVA-rapportering i 2022 og kontroller fra Skatteetaten

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
I 2022 vil ny MVA-melding bygge på standardiserte SAF-T MVA-koder, noe som gjør at bedriftenes kontoplaner må tilpasses det nye kodeverket. Dette kurset forbereder deg på hva du må gjøre. I tillegg ser vi på hvordan du kan hjelpe kunder som får krav om å levere SAF-T Regnskap-fil, når Skatteetaten krever dette som ledd i sine kontroller. Vi ser også på andre bruksområder hvor SAF-T-filen kan være nyttig hjelpemiddel. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Vi går gjennom de nye MVA-kodene som gjelder fra 2022 og ser på hvilke forberedelser som må gjøres i regnskapssystemet. Vi ser også på hvordan vi kan avstemme MVA før innsending.

Når en bokføringspliktig får kontroll fra Skatteetaten skal det sendes inn en fil i standardisert format via Altinn. Vi gjennomgår reglene for hva filen skal inneholde, hvordan den er bygd opp og hvordan den skal sendes inn. Vi konverterer SAF-T-filen fra xml-format til et regneark, som gjør at vi enklere kan kontrollere innholdet på det som sendes inn til Skatteetaten. Vi ser også hvordan SAF-T filen kan rettes i Excel og konverteres tilbake igjen til xml-format. 

Målgruppe

Regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som har behov for å kjenne til SAF-T-fil og MVA-koder.

Innhold

 • Format og oppbygging av SAF-T-filen
 • Behov for mapping 
 • Utfordringer verdt å være oppmerksom på
 • Tilpassing av kontoplan 
 • Nye MVA-koder
 • Avstemming

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder