Innføring i Merverdiavgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset gir deg god kjennskap til avgiftssystemet, fritak og unntak samt premissene for at det skal foreligge avgiftsplikt. Det legges særlig vekt på vilkårene for å beregne utgående mva, reglene om fradragsrett og tjenester over landegrensene. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Målgruppe

Kurset egner seg for regnskapsførere, økonomimedarbeidere og ledende ansatte som kan trenge en innføring i systemet, men er også nyttig for andre som har mer kjennskap til regelverket.

Innhold

 • Avgiftssystemet - begreper og definisjoner
 • Viktige forutsetninger for avgiftsplikt
 • Registrering for merverdiavgift
 • Fradrag for inngående merverdiavgift
 • Uttaksmoms
 • Korrigering av avgiftsoppgjør  
 • Tjenester over landegrensene 
 • Dokumentasjonskrav
 • Oppbevaring av dokumentasjon

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med tre kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Sebastian Brodtkorb
  Kursleder:
  Sebastian Brodtkorb
  Fagansvarlig MVA / Advokat