Styrekurs i hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Finanstilsynets veiledning til loven krever blant annet at styre og ledelse i regnskapsførerforetakene må ha opplæring i regelverket som reflektere deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet.
Del:

Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. I dette kurset vil vi også fokusere på erfaringene fra disse kontrollene.

Målgruppe

Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i RF/GRFS hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
 • Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
 • Ansvarsbestemmelser
 • Organisering av virksomheten
 • Regnskapsførerforetakets rutinedokumenter
 • Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
 • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
 • Bruk av nasjonale risikovurderinger
 • Interne kontrolltiltak
 • Risikobaserte kundetiltak 
 • Risikoklassifisering
 • Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
 • Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
 • Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
 • Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor