!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Styrekurs i hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Finanstilsynets veiledning til loven krever blant annet at styre og ledelse i regnskapsførerforetakene må ha opplæring i regelverket som reflektere deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet. Etter at kurset ble innspilt har Finanstilsynet utgitt nytt Rundskriv 4/2022. Som følge av dette og informasjon knyttet til Finanstilsynets kontrollvirksomhet, arbeider Regnskap Norge med oppdatering av rutiner og skjemaer. Nytt kurs vil bli innspilt når dette arbeidet er ferdig. Inntil videre gir dette kurset god oversikt over lovkravene. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. I dette kurset vil vi også fokusere på erfaringene fra disse kontrollene.

Målgruppe

Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i RF/GRFS hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
 • Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
 • Ansvarsbestemmelser
 • Organisering av virksomheten
 • Regnskapsførerforetakets rutinedokumenter
 • Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
 • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
 • Bruk av nasjonale risikovurderinger
 • Interne kontrolltiltak
 • Risikobaserte kundetiltak 
 • Risikoklassifisering
 • Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
 • Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
 • Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
 • Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI