Bokføring - Netthandel

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Netthandel er handel av produkter eller tjenester gjennom elektroniske nettsystemer. Netthandelen er høyere enn noen gang og står for all vekst i norsk handel. Riktig dokumentasjon og bokføring av netthandel blir derfor stadig viktigere.
Del:

I dette kurset lærer du hvordan reglene om dokumentasjon og bokføring av salg skal anvendes på ulike typer netthandel.

Målgruppe

Kurset passer for interne og eksterne regnskapsførere, revisorer og rådgivere som arbeider med bokføringspliktige foretak som driver en eller annen form for netthandel.

Innhold

 • Hva er netthandel?
 • Hvordan skal netthandel dokumenteres?
 • Hvordan skal netthandel bokføres?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior manager/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor