Tjenestepensjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om tjenestepensjonsreglene i privat og offentlig sektor, regler om AFP og oversikt over skattemessige forhold knyttet til pensjon. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Kurset skal bidra til at deltakeren kan håndtere pensjonsdelen knyttet til GRFS punkt 5.6.9.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personal- og pensjonsspørsmål eller jobber som regnskapsfører med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Kursinnhold:

Sekvens 1:

Hovedlinjer i pensjonsretten

 • Formål med pensjonssystemet 
 • Oversikt pensjonssystemet 
 • Folketrygden kontra tjenestepensjon
 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Tjenestepensjon i privat sektor

 • Innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon

Sekvens 2:

Offentlige tjenestepensjonsordninger

 • Statlig og kommunal tjenestepensjon

Individuelle pensjonsavtaler

Sekvens 3:

 • AFP i privat sektor
 • AFP i offentlig sektor (inkl. ny offentlig AFP)
 • Skattemessige forhold knyttet til pensjon

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder