Grunnleggende likviditetsanalyse og simulering i Excel

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
 • Verd. 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Likviditetsanalyser er i stor grad basert på tall fra balanseregnskapet. Derfor er det viktig å forstå byggesteinene i balansen før man setter i gang med selve analysearbeidet. I dette kurset ser vi på balanseregnskapet, hvilke nøkkeltall som er relevante, og hvordan simulere effekten av eventuelle forbedringstiltak. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Kurset består av to deler, men de bygger på hverandre og har en naturlig rekkefølge. I den første delen vil vi ved hjelp av enkle eksempler gi deg en grunnleggende innføring i hvordan balanseregnskapet faktisk er skrudd sammen. Vi ser også på hvilke nøkkeltall som kan benyttes til å analysere balansen, og med søkelys på arbeidskapitalstyring. 

Dårlig likviditet kan redusere bedriftens handlingsrom, og føre til manglende finansiering av nye tiltak og prosjekter. Derfor ser vi i del 2 på hvordan effekten av eventuelle forbedringer kan simuleres. Til dette bruker vi «Hva-skjer-hvis-analyse» i Excel. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker å forstå hvordan balanseregnskapet kan benyttes til å analysere likviditet, og samtidig er interessert i hvordan du kan gjøre enkle simuleringer i Excel. 

Innhold

 • Grunnleggende forståelse av balanseregnskapet
 • Hvordan beregne nøkkeltall for arbeidskapital
 • The Cash Conversion Cycle
 • Hvordan simulere effekten av endringer ved hjelp av «Hva-skjer-hvis-analyse» i Excel

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med tre kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Austheim
  Kursleder:
  Svein Austheim
  Fagansvarlig Analyse