!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ny MVA-melding - utfylling og avstemming på en time

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 950,- Ansatt i medlemsbedrift: 950,- Normalpris: 1450,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 950,- Ansatt i medlemsbedrift: 950,- Normalpris: 1450,- *eks. mva på nettkurs og servering
Skal du avstemme merverdiavgift og rapportere ny mva-melding til Skatteetaten? Innrapporteringen som har første frist 10. april innebærer en stor omlegging fra det vi er vant til fra tidligere. I løpet av en time går vi gjennom mva-meldingen, bruken av Saf-t-mva-koder i regnskapet og hvordan avstemme. Målet med kurset er å sikre korrekt rapportering. Dette kurset er et uredigert opptak av vårt streamede kurs, og tilbys som nettkurs som følge av stor etterspørsel. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Den nye mva-meldingen er mer omfattende enn den vi kjenner så godt fra tidligere år. Helt nytt er pålegget om å bruke standard Saf-t-mva-koder, og dermed må også avstemmingen bli annerledes. I kurset vil vi gå nærmere inn i hva endringene innebærer, og hvordan du kan avstemme. 

Her får du også nærmere kjennskap til avstemmingsskjemaet i kvalitetssikringssystemet KS Komplett, og hva som er tankene bak oppbyggingen. 

Målgruppe

Alle som arbeider med rapportering, avstemming og kontroll av merverdiavgift.

Innhold

 • Ny mva-melding  
 • Standard mva-koder i regnskapet
 • Dokumentasjon
 • Avstemming med avstemmingsskjema fra KS Komplett
 • Avstemming i regnskapssystemet

Gjennomføring

Opptak av streamet kurs. MERK AT DU IKKE SKAL SENDE INN- OG UTREGISTRERING VIA SMS-KODEN DU SER I INNLEDINGEN OG AVSLUTNINGEN TIL KURSET.

Pris

Medlem: 950,-
Ansatt i medlemsbedrift: 950,-
Normalpris: 1450,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder