Ansettelse av arbeidstaker

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset tar for seg de viktigste problemstillingene man bør tenke på når man skal ansette en ny medarbeider. Alt fra praktiske grep for å sikre seg at det er den rette kandidaten som ansettes, til hva man har lov til og ikke har lov til å legge vekt på i ansettelsesprosessen. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Vi gjennomgår både de ufravikelige kravene til hva arbeidsavtalen skal inneholde, men gir også nyttige tips om hva den bør inneholde i tillegg. Reglene om lønn, arbeidstid og arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsforholdet blir gjennomgått.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Ansettelsen

 • Rekruttering
 • Jussen rundt ansettelsen
 • «Sign-on-fee» og bindingstid
 • Bonusavtaler og feriepenger
 • Reglene om fortrinnsrett
 • Rett til utvidelse av stilling 


Arbeidsavtaler

 • Hva må arbeidsavtalen inneholde, og hva bør den inneholde


Rett til lønn

 • Arbeidsmiljøloven
 • Allmengjøring av tariffavtaler
 • Likebehandling av innleide arbeidstakere


Arbeidstid

 • Avtalt arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid
 • Merarbeid
 • Overtid
 • Gjennomsnittsberegning


Arbeidsforholdet

 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsgivers adgang til ensidig å foreta endringer ifm arbeidsforholdet

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat