Opphør av arbeidsforhold

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
For alle som jobber med personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser om opphør av arbeidsforhold. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder om oppsigelse og avskjed. Her er det lett å trå feil hvis man ikke kjenner jussen godt nok, både hvis formkrav misligholdes og dersom det ikke er saklig grunnlag for oppsigelsen eller avskjeden. Formålet med kurset er at du skal lære deg de grunnleggende reglene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold

 • Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed
 • Kravet om «saklig grunn» eller «vesentlig mislighold»
 • Oppsigelsesvern ved

Sykdom, yrkeshemming, svangerskap, fødsel og adopsjon

 • Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed
 • Bruk av advarsler
 • Drøftingsmøte og interessevurdering
 • Attest
 • Rettsvirkningene av rettsstridig oppsigelse og avskjed

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

 • Krav til saklig grunn
 • Hvilke forhold kan gi saklig grunn til oppsigelse
 • Utvelgelse blant flere arbeidstakere
 • Omplasseringsplikt
 • Fortrinnsrett
 • Sluttavtaler og sluttpakker

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat