Reiseregning - en praktisk tilnærming

Varighet: 1 kurstime
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,-
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,-
Kurset har en praktisk vinkling på utfylling av reiseregning. I tillegg tar det for seg hvorfor man skal bruke reiseregning.
Del:

Her får du forklart hvordan og hvorfor du skal bruke reiseregning. Vi ser på de formelle kravene og viser med eksempler hvordan reiseregning skal fylles ut. I tillegg ser vi på kravene til kvitteringer og bilag.

Målgruppe

Kurset egner seg for nyansatte som trenger en innføring i reiseregning. Det kan være for ansatte som skal benytte seg av reiseregning eller for de som skal kontrollere andres reiseregninger.

Innhold

  • Hvorfor skal jeg bruke reiseregning? 
  • Forskjell på statens satser og skattefrie satser
  • Refusjon
  • Krav til bilag
  • Arbeidsflyt
  • Praktisk gjennomføring av reiseregning

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil kurssekvensen avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

  • Kursleder:
    Jan-Arild Steen