Reiseregning - en praktisk tilnærming

Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset har en praktisk vinkling på utfylling av reiseregning. I tillegg tar det for seg hvorfor man skal bruke reiseregning. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Her får du forklart hvordan og hvorfor du skal bruke reiseregning. Vi ser på de formelle kravene og viser med eksempler hvordan reiseregning skal fylles ut. I tillegg ser vi på kravene til kvitteringer og bilag.

Målgruppe

Kurset egner seg for nyansatte som trenger en innføring i reiseregning. Det kan være for ansatte som skal benytte seg av reiseregning eller for de som skal kontrollere andres reiseregninger.

Innhold

 • Hvorfor skal jeg bruke reiseregning? 
 • Forskjell på statens satser og skattefrie satser
 • Refusjon
 • Krav til bilag
 • Arbeidsflyt
 • Praktisk gjennomføring av reiseregning

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil kurssekvensen avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan-Arild Steen
  Kursleder:
  Jan-Arild Steen
  Seniorrådgiver fagstøtte, Statsautorisert regnskapsfører