Analyse av tidsseriedata og prognoser i Excel (Grunnleggende)

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Ingen vet sikkert hva som kommer til å skje i fremtiden, men det finnes metoder som kan gi en indikasjon på hva som venter rundt neste sving. I dette kurset ser vi på hvordan prognosemodeller egentlig er skrudd sammen, og hvordan du kan bruke Excel til å lage prognoser basert på tidsseriedata. Kurset er publisert i 2022.
Del:

I kurset ser vi på hva fortiden kan fortelle oss om fremtiden, og om det er perioder vi faktisk bør se bort fra, eller korrigere for, i en endelig prognose. Enkelte forhold er nemlig relativt enkle å forutsi, for eksempel når sola står opp i morgen, mens andre er fullstendig umulig, for eksempel helgas lottotall. Vi må med andre ord vurdere om det i hele tatt er mulig å lage en god prognose før vi setter i gang med noe som helst. I kurset ser vi på utvikling i antall autoriserte regnskapsførere i perioden fra 1999 til 2021, og denne tidsserien vil bli brukt som et gjennomgående eksempel i alle modeller. Metodene er imidlertid generelle og kan benyttes på tidsserier som for eksempel utvikling i omsetning, utvikling i driftsresultat, antall kunder og lignende. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker en grunnleggende innføring i prognosemetodikk, og som vil lære hvordan Excel kan benyttes til å lage framskrivninger av historiske data.

Innhold

Metoder som vil bli gjennomgått er:

 • Naiv metode
 • Gjennomsnitt
 • Geometrisk gjennomsnitt (CAGR)
 • Lineær regresjon
 • Kvadratisk regresjon (polynom)
 • Logaritmisk regresjon
 • Sammenstilling og vurdering av ulike metoder – endelig prognosemodell

Merk at alle kalkulasjoner og metoder vil blir grundig gjennomgått. Det sentrale i dette kurset er at du skal forstå hensikten med de ulike modellene og hvordan de fungerer, men uten å måtte forholde deg til vanskelige regnestykker. Vi vil i stor grad bruke innebygde funksjoner i Excel til å gjøre selve beregningene. 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Austheim
  Kursleder:
  Svein Austheim
  Fagansvarlig Analyse