Bærekraftsamtalen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Er du usikker på hvordan du skal snakke om bærekraft med dine kunder? Trenger du hjelp til å sette lys på lønnsomhet og konkurransekraft i en kontekst av bærekraft? Vi ser i dette kurset nærmere på hvordan å starte en strukturert dialog med din kunde og bidra til reisen mot en mer bærekraftig forretningsmodell. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Oppmerksomheten rundt bærekraftige forretningsmodeller og rapportering på virksomheters bærekraft er økende. Små og mellomstore selskaper blir direkte og indirekte påvirket av utviklingen innen lovverket på området. Virksomheter har ulik forståelse for hvordan bærekraft henger sammen med sin forretningsvirksomhet. Noen er godt informert, mens de fleste har ikke denne innsikten enda. Som kundens nærmeste rådgiver ønsker du å starte arbeidet med å øke kundens forståelse rundt temaet, og bidra til kundens reise mot en mer bærekraftig forretningsmodell. For å gjøre deg bedre rustet til en slik viktig samtale, går kurset igjennom en strukturert metode og gir deg tilgang til et målrettet rammeverk for å forberede, gjennomføre og følge opp bærekraftssamtalen med din kunde. Samtalen vil styrke kunderelasjonen og bidra til lønnsomme endringer.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å hjelpe sine kunder med å gjøre virksomheten mer bærekraftig og lønnsom. Kurset er også høyst relevant for de som jobber i en virksomhet og som skal starte arbeidet internt i virksomheten.

Det kreves ikke særlige forkunnskaper innen eksempelvis klima eller sosiale forhold for å kunne delta. For å få best utbytte av kurset, anbefales det likevel å sette seg inn i hovedtrekkene i Nordic Sustainability Reporting Standard, NSRS, på www.nsrs.eu. Kurset kan gjerne kombineres med nettkurset “Innføring i bærekraftsrapportering etter Nordic Sustainability Reporting Standard” hos Regnskap Norge. 

Innhold

 • Samtalemetode – steg for steg 
 • Tilgang til et rammeverk for planlegging, gjennomføring og oppfølging av bærekraftssamtalen
 • Identifikasjon av muligheter og risikoer i virksomheten knyttet til klima, sosiale og økonomiske forhold
 • Bærekraft – det store bildet
 • SMB og bærekraft
 • Regnskapsvirksomhetens rolle

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Foredrag med gjennomgang av metodeverket. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Terje Nøstdal
  Partner