!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Lønn og HR 2022 - regelendringene - kort og godt!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Vi opplever betydelige endringer i reglene på lønn og HR-området for tiden. Det er særlig kommet viktige endringer innenfor arbeidsrett. Disse berører svært mange arbeidsgiver, og det er derfor viktig å følge godt med. I dette nettkurset tar vi rett og slett for oss og gjennomgår alle de viktigste regelendringene, uten noe mer «snikk snakk». Kurset er publisert i 2022.
Del:

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og HR, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle de viktigste endringene for 2022. 

Innhold

Regelendringer Lønn

 • Nytt Statens reiseregulativer
 • Strengere regler for elbil som firmabil
 • Nye skattesatser for ukependlere
 • Endring i aga-regler ved ambulerende virksomhet og hjemmekontor
 • Fjerning av skattefrie aksjerabatter i arbeidsforhold
 • Nye skatteregler om ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper
 • Skattefritak ved dekning av førerkort og norskkurs
 • Nytt krav til dokumentasjon av unntak fra norsk trygdemedlemsskap 
 • Endring i frister ved rapportering på RF 1198 og 1199

Regelendringer HR

 • Nye regler om foreldrepenger til far
 • Videreføring av doble omsorgsdager
 • Nye pensjonsregler 
 • Nye regler om midlertidig ansettelse – hva gjelder nå
 • Nye regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak
 • Nye regler om hjemmekontor
 • Tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
 • Straffbart med lønnstyveri
 • Straffbart å ikke opprette otp-ordninger
 • Forbud mot kontante lønnsutbetalinger
 • Forslag om regelendringer fra 2023

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat