!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

A-meldingen – aktualiteter og endringer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
A-meldingen er et av forvaltningens viktigste verktøyer for innhenting av grunnlagsdata fra blant annet arbeidsgivere og pensjonsutbetalere. A-meldingen skal blant annet sikre grunnlaget for korrekt skattefastsetting, NAVs grunnlag for korrekt beregning av ytelser fra trygdesystemet mv, og at SSB får riktig informasjon for sine behov. Fra og med 2022 vil også forsikringsselskapene innhente opplysninger om grunnlag for tjenestepensjonsopptjening fra a-meldingen. For at alt dette skal fungere, må rapporteringen være korrekt. En lønnsytelse som rapporteres feil, vil kunne medføre både feil skattefastsetting, at arbeidstakers pensjonsgrunnlag blir feil osv. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Vi ser blant annet nærmere på problemstillinger rundt tidfesting av lønn etter kontantprinsippet i forbindelse med årsskiftet. Videre gjennomgår vi reglene om korrigeringer av a-meldinger, f eks ved tidligere feilrapportering, korrigeringer som skyldes endrede forutsetninger, tilbakebetaling av feilutbetalt lønn, feriepenger mv. Vi gjennomgår også siste års endringer og presiseringer fra a-ordningen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og lønnsrapportering, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

 • Innholdet i a-meldingen
  - Veiledningen til a-meldingen
 • Aktualiteter
  - Nærmere om kontantprinsippet
  - Problemstillinger ved årskiftet
  - Tidfesting ved etterbetalinger
  - Rapportering til pensjonsselskap via a-meldingen
 • Korrigeringer på a-meldingen
  - Lønnsbeskrivelser og spesifikasjoner
  - Endrede forutsetninger
  - Trukket for mye skatt
  - For mye utbetalt lønn 
 • Endringer i Veiledningen til a-meldingen for 2022

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat