!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Bokføring 2022 - nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan bokføringsregelverket skal etterleves. Kurset er publisert i 2022.
Del:

I dette kurset omhandles årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

 • Status for bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk
 • Nye prinsipputtalelser fra Skattedirektoratet
  - Utkjøring av matvarer mv. – bruk av kassasystemer for å registrere salg
  - Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam
  - SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak
  - Bruk av kassasystem – salg av elektrisk kraft fra ladestasjoner
  - Bokføring av omtvistede inngående fakturaer
  - Utstedelse av salgsdokument i bygg og anlegg – avregning av forskudd
 • Andre nyheter og aktuelle temaer
  - Reskontroføring av internettsalg
  - Kontantfakturering i kjøreskoler
  - Vederlag i salgsdokument inkl. eller ekskl. mva
  - Dagsoppgjør uten kontantbeholdning eller betalingsterminal
  - Alternativ behandling vs. skjønnhetspleie
  - Forslag til nye kontantsalgsregler for taxinæring
 • Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Director Fagavdelingen/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor