Bokføring 2022 - nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,-
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,-
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan bokføringsregelverket skal etterleves. Kurset er publisert i 2022.
Del:

I dette kurset omhandles årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

 • Status for bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk
 • Nye prinsipputtalelser fra Skattedirektoratet
  - Utkjøring av matvarer mv. – bruk av kassasystemer for å registrere salg
  - Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam
  - SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak
  - Bruk av kassasystem – salg av elektrisk kraft fra ladestasjoner
  - Bokføring av omtvistede inngående fakturaer
  - Utstedelse av salgsdokument i bygg og anlegg – avregning av forskudd
 • Andre nyheter og aktuelle temaer
  - Reskontroføring av internettsalg
  - Kontantfakturering i kjøreskoler
  - Vederlag i salgsdokument inkl. eller ekskl. mva
  - Dagsoppgjør uten kontantbeholdning eller betalingsterminal
  - Alternativ behandling vs. skjønnhetspleie
  - Forslag til nye kontantsalgsregler for taxinæring
 • Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior manager/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor