!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Rev 4
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
God kvalitetsstyring er helt sentralt for ethvert regnskapsforetak. I tillegg inneholder forslaget til ny lov om regnskapsførere som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2023, en bestemmelse om at et regnskapsforetak skal ha forsvarlig kvalitetsstyring. Hva er forsvarlig kvalitetsstyring, og hva er nytt i forhold til dagens beste praksis? Kurset er publisert i 2022.
Del:

Målsettingen med kurset er å gi begrepet kvalitetsstyring et innhold. I tillegg å sette kvalitetsstyring i perspektiv i forhold til mer kjente begreper som kvalitetskontroll, intern kontroll, risikostyring mv. Hva er nytt, og hvordan kan vi bygge på det vi allerede gjør på kvalitets- og risikoområdet? Du vil også få praktiske tips til hvordan et hensiktsmessig og effektivt kvalitetsstyringssystem kan utvikles og implementeres i din virksomhet.

Målgruppe

Kurset passer for styremedlemmer, daglige ledere og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak. I tillegg vil det være relevant for alle autoriserte regnskapsførere som har en rolle i kundeleveransen.

Innhold

 • Kort om ny regnskapsførerlov
 • Sammenhengen mellom kvalitetsstyring, risikostyring, kvalitetskontroll, oppdragskontroll, intern kontroll mv.
 • Ny formalisert rolle – Kvalitets(styrings)ansvarlig
 • Kvalitetsområder
  - Risikovurderinger
  - Styring og ledelse
  - Etiske krav
  - Aksept og fortsettelse av oppdragsforhold
  - Utførelse av oppdrag
  - Ressurser
  - Informasjon og kommunikasjon
  - Overvåking og forbedring
 • Kvalitetsmål
 • Retningslinjer og rutiner
 • Tilpasning til omfanget av og kompleksiteten i virksomheten

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Per Hanstad
  Kursleder:
  Per Hanstad