Monsterskatt fra 2024 - hva nå?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Det kommer nye regler om skattlegging av private eiendeler i selskap som forventes å tre i kraft fra 1.1.2024. Hva er dagens regler på området og hva kan forventes av nye regler? Kurset er publisert i 2022.
Del:

Dette kurset består av 3 deler. I den første delen fokuserer vi på dagens regelsett og forståelse av dagens regelsett. Den andre delen beskriver hva som er foreslått av finansdepartementet som nye regler. Her tar vi med flere eksempler på ulike konsekvenser av de foreslåtte reglene. I denne sekvensen tar vi også med omtalen i forslaget til statsbudsjett for 2023 og hva det uttaler om de nye reglene, herunder forventet ikrafttredelse. Den siste delen redegjør for hva man kan gjøre senest i 2023 for ikke å bli rammet av innstrammingen og hvorfor det bør gjennomføres senest i 2023 og ikke vente til 2024.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har aksjeselskap eller er deltaker i ANS eller DA, samt deg som gir råd til kunder.

Innhold

 • Regelverket slik det skal praktiseres i dag
 • Forslaget fra høringen og det sentrale i omtalen i Prop 1
 • Skatteplanleggingsdel – hva må vi tenke på og vurdere før 2024

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor