Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2800,- Ansatt i medlemsbedrift: 2800,- Normalpris: 3700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2800,- Ansatt i medlemsbedrift: 2800,- Normalpris: 3700,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift. Kurset er publisert i 2023.
Del:

I kurset får du kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for bransjen med konsekvens for både for selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har erfaring fra regnskapsføring, revisjon og rådgiving for bygg- og anleggsvirksomheter, og ønsker å øke dine kunnskaper og innsikt om sammenhengene i regelverkene. Dette for å kunne gi konstruktive og verdifulle råd til dine kunder mht valg av løsninger og redusere risiko knyttet til skatt og merverdiavgift. 

Innhold

 • Bygg- og anleggsbransjen i Norge – Hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?
 • NRS 2 Anleggskontrakter – hovedprinsipper samt særskilte regler for inntektsføring av egenregiprosjekter og reglene for små foretak
 • Tvistesaker og regnskapsrapportering
 • Bokføringsloven og uttalelser om god bokføringsskikk – erfaringer fra bokettersyn
 • Skattemessig verdi anleggskontrakter – aktuelle problemstillinger og ligningspraksis
 • Midlertidige forskjeller - tilvirkningskontrakter
 • Når og hvordan skal det rapporteres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret?
 • Uttaksregler merverdiavgift
 • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
 • Periodisering av avgift

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2800,-
Normalpris: 3700,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Wiig
  Kursleder:
  Svein Wiig
  Partner / Statsautorisert revisor