Ny GRFS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Sammen med den nye regnskapsførerloven, har vi også fått en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). I dette kurset går vi gjennom innholdet i ny GRFS. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Den nye regnskapsførerloven trådte i kraft 1. januar 2023. Samtidig fikk bransjen også en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Noe er heldigvis som før, men på en del områder er det gjort både større og mindre endringer. Det er gjort innskjerpinger på enkelte områder som er sentrale for at vi skal levere god kvalitet, mens det andre steder er gjort forenklinger som tillater mer effektive arbeidsformer og mindre byråkrati.

Målgruppe

Kurset passer særlig for statsautoriserte regnskapsførere, herunder ledere og oppdragsansvarlige, som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Kurset passer også for andre som arbeider med ekstern regnskapsføring.

Innhold

Som regnskapsfører må du ha svært god kompetanse om de kravene som stilles til yrkesutøvelsen. GRFS er, sammen med regnskapsførerloven, kjernen i de reglene bransjen må forholde seg til. Det er derfor avgjørende at du setter deg inn i de nye reglene, slik at du blir i stand til å etterleve dem og på en effektiv måte levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

Kurset gjennomgår ny GRFS, med fokus på de områdene hvor det er materielle endringer i forhold til tidligere regelverk.

 • Innledning
 • Organisering og taushetsplikt
 • Etablering, forberedelse og fortsettelse
 • Regnskapsmateriale og regnskapsdata
 • Oppdragsutførelse
 • Oppdragsdokumentasjon

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kon-trollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kur-set.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Director Fagavdelingen/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor